Změna soupeřů Ducára a Madrochové na FUSION FN14

Velká tragédie znamená změnu soupeřů pro Mudrochovou a Ducára na FUSION FN14: CAGE FIGHT.

Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Team Trojan Pula, odkud byli soupeři pro oba České bojovníky, se vyrovnává s tragickým úmrtím dítěte jednoho z členů teamu. Celá událost je o to smutnější, že 3 letý chlapec se stal obětí rodinné vraždy. Z tohoto důvodů byly zrušeny veškeré akce teamu Trojan Pula. Pro Lucku i Vasila máme náhradní soupeře, které představíme co nejdříve.