Tisk

Akreditace pro média

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.
O udělení akreditace budete informování do 24 hodin potvrzovacím emailem.

O akreditaci si, prosím, zažádejte nejpozději 5 dní před konáním příslušné akce. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel. Prosíme aby součástí emailu byli i případné žádosti o rozhovory s konkrétními zápasníky, případně další požadavky,kterým se budeme snažit vyjít do maximální možné míry vstříc.

Všichni akreditovaní budou informováni o detailech vstupu na akci, možnosti focení, pořizování audio nebo video záznamu, pohybu v zákulisí apod. Akreditovaní novináři/fotografové apod. přijetím akreditace vyjadřují souhlas s těmito závaznými pravidly pořadatele a prohlašují, že se jimi budou řídit.

Současně prosíme všechny akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z akce o jeho zaslání na e-mailovou adresu info@fusionfn.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na naše další akce.


Tiskové zprávy a fotografie

Pokud není ve vašich možnostech dostavit se, ale rádi byste informovali veřejnost, je zde možnost obdržet oficiální tiskovou zprávu i s výsledky (fotografie poskytneme na vyžádání) vydanou ihned po skončení akce.

Pro získání tiskové zprávy prosíme o zaslání žádosti na e-mailovou adresu info@fusionfn.cz s časovým předstihem 5 dní před datem konání akce.


Kontakt pro média

email: info@fusionfn.cz